Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Научные публикации ППС

2022 жылдың еңбектері

Материалы за 2021 год