Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Клиникалық зертеу

Құрметті Оқырмандар! Сіздерді казақстандағы негізгі заңнамалардың нормаларымен таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға 2014 жылғы 5 шілдедегі (2017 жылғы 28 желтоқсандағыөзгертулер мен толықтыруларымен) Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексімен реттелетін Қазақстан республикасының әкімшілік заңнамасынан және басқа да нормативтік-құқықтық құжаттардан (орта жалпы білім беру оқу орындарының оқушыларының жиі қоятын сұрақтары бойынша жауаптар берілетін) ақпараттарды ұсынамыз.

10.03.2018

Сұрақ: Әкімшілік жауаптылық қай жастан басталады?  Жауап:ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 65 бабының талаптарына сай – Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған, бiрақ он сегiзге толмаған адамдар осы тараудың күшi қолданылатын кәмелетке толмағандар деп танылады. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал етудiң шаралары