Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Жол жүрісі қауіпсіздігінің проблемаларын зерттеу жөніндегі топ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты Ғылыми-зерттеу орталығының жол қозғалысы қауіпсіздігі мәселелерін зерттеу тобы

Құқық бұзушылықтардың алдын алу проблемаларын зерттеу тобы Ғылыми-зерттеу орталығының құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелерін зерттеумен және талдаумен айналысатын бөлімшелерінің бірі болып табылады.

Бұл топтың міндеті – құқық бұзушылықтың алдын алу саласында түрлі зерттеулер жүргізу, деректерді талдау, ақпаратты жинау және жүйелеу, алдын алудың қолданыстағы тетіктерін жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстарды әзірлеу.

Топ мүшелерінің жоғары сапалы зерттеулер жүргізуге және қылмыстың себептерін, олардың пайда болу факторларын, сондай-ақ қарсы күрес тиімділігін талдауға мүмкіндік беретін криминология, әлеуметтану, құқық, психология және басқа да ғылым салаларына қатысты білімі мен тәжірибесі бар.

Құқық бұзушылықтың алдын алу ғылыми-зерттеу тобының негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

  1. Әртүрлі әлеуметтік топтар мен қоғамдық салалардағы құқық бұзушылықтардың дамуына әсер ететін себептер мен факторларды зерттеу;
  2. Құқықтық және ұйымдастырушылық базаны талдау, сондай-ақ құқық бұзушылықтың алдын алудың ағымдағы әдістері мен шараларын анықтау;
  3. Қолданыстағы профилактикалық бағдарламалардың тиімділігін анықтау және оларды жақсарту бойынша шараларды ұсыну;
  4. Құқық бұзушылықтың алдын алумен айналысатын құқық қорғау органдары мен мемлекеттік органдарға ғылыми ұсыныстар әзірлеу;
  5. Ғылыми зерттеу нәтижелерін тарату, мақалалар мен баяндамалар шығару, аралық және қорытынды есептерді әзірлеу.

Бұл топтың жұмысы қылмыс мәселесін тереңірек түсінуге ғана емес, оның алдын алу мен азайтудың тиімді шешімдерін ұсынуға мүмкіндік береді. Құқық бұзушылықтың алдын алу саласындағы мақсатты бағдарламаларды әзірлеуде Ғылыми-зерттеу орталығының құқық бұзушылықтың алдын алу ғылыми-зерттеу тобы жүргізген зерттеулер мен талдаулар маңызды рөл атқарады.

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ғылыми-зерттеу тобының штаты төмендегідей:

1)  Аға ғылыми қызметкер -1 бірл.

2)  Ғылыми қызметкер- 1 бірл.

____________________________________________________________