Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Психолог блогы