Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Қылмыстық құқық, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы

4.07.2023