Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

15.04.2021