Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау факультеті

22.10.2023

Аға оқытушы-әдіскер

Берік Жұмасейітұлы Уаисов

заң ғылымдарының магистрі, полиция подполковнигі

Оқытушы-әдіскер

Динара Какимовна Каратикенова

заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры

Оқытушы-әдіскер

Қасымбек Шаукатұлы Жакенов

заң ғылымдарының магистрі,

докторантура түлегі,

полиция майоры

ФАКУЛЬТЕТ ТАРИХЫ

Біліктілікті арттыру факультеті 2011 жылдың қыркүйегінде ҚР ІІМ Ақтөбе заң институтының базасында қосымша кәсіптік білім берудің құрылымдық бөлімшесі ретінде құрылды.

ФАКУЛЬТЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау факультеті (бұдан әрі – факультет) өз құзыреті шегінде ішкі істер органдары (бұдан әрі – ІІО) үшін кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау бағдарламалары жататын қосымша кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігі Ақтөбе заң институтының (бұдан әрі – Институт) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Факультет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Білім туралы», «Құқық қорғау қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпы білім беру стандартын, жоғары оқу орындарының білім беру қызметін реттейтін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің нормативтік құқықтық актілерін және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, жарғы мен Институттың регламентімен, Ғылыми кеңестің, жедел кеңестердің шешімдерімен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, институт бастығының бұйрықтарымен және нұсқауларын басшылыққа алады.

Факультет құрамына:

Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша мамандарды даярлау орталығы.

Факультеттің қызметі оқу, әдістемелік, ғылыми және тәрбие процесін ұйымдастыру және өткізу, Ішкі істер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, кадрларды қайта даярлау болып табылады.

Факультеттің қызметі мынадай нормативтік-құқықтық актілерге негізделеді: «Білім туралы», «Құқық қорғау қызметі туралы», «Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2016 жылғы 20 сәуірдегі №422 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары қызметкерлерін кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру мазмұны мен қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы.

Факультеттің басты міндеті- қызметкерлердің кәсіби білімдерін үздіксіз толықтыру және жаңарту, құқық қорғау органдарының практикалық қызметінде табысты іске асыру үшін жаңа дағдыларды игеру.

2023 жылғы 22 тамызда Ақтөбе заң институтында Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаева тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу жөніндегі мамандарды учаскелік полиция инспекторларын және әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімшелердің қызметкерлерін даярлау жөніндегі орталықта білім алушылар үшін

«Адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро» қоғамдық бірлестігінің Ақтөбе филиалымен тренинг ұйымдастырылды.

«Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша жұмысты ұйымдастыру» тренингінің тақырыбы.

Тренингте ҚР Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңнамасына енгізілетін инновациялар мәселелері қаралды, отбасылық тирандарды қайта әлеуметтендіру мүмкіндіктері, сондай-ақ полиция мен басқа да мемлекеттік және қоғамдық органдардың тығыз өзара іс-қимылын ұйымдастыру талқыланды.

2023 жылғы 15 Маусымда институт кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау факультеті “қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің сервистік моделі” тақырыбында халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырды».

Дөңгелек үстелге ҚР ІІМ ведомстволық оқу орындарының, сондай-ақ Ресей ІІМ Барнаул заң институтының, Ресей ІІМ Орал заң институтының профессор-оқытушылар құрамы, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарының тыңдаушылары қатысты. Дөңгелек үстел барысында баяндамалар тыңдалды, өзекті мәселелерді шешуге бағытталған практикалық ұсынымдар жинақталды.

Факультеттің құқықтары мен міндеттері

Өз құзыреті шегінде құқығы бар:

1) институттың оқу, ғылыми, әдістемелік, тәрбие және өзге де жұмыстарының барлық тараптарын қамтитын перспективалық және жылдық жоспарларға ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге;

2) институт кафедраларынан оқу процесіне қатысты құжаттардың уақтылы және сапалы орындалуын талап етуге;

3) институт кафедраларынан белгіленген мерзімде оқу-әдістемелік құжаттаманы және оқу процесіне қатысты ақпаратты сұратуға;

4) оқу сабақтарын ұйымдастыру бойынша бақылауды жүзеге асыруға;

5) оқу бағдарламаларына сәйкес тыңдаушылардың білімін бақылауды (тестілеуді) жүзеге асыруға;

6) педагогикалық бақылау мақсатында оқу сабақтарына қатысуға;

7) институт басшылығына оқу процесін жетілдіру туралы ұсыныстар енгізуге;

8) институт кафедраларына факультет пен оның орталығының қызметіне қатысты қажетті практикалық және әдістемелік көмек көрсету;

9)ғылыми іс-шараларды (конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, олимпиадалар, викториналар және т. б.) ұйымдастыруға, өткізуге және қатысуға;

10) ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметке қатысу;

11) Ішкі істер органдарының қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтар.

Міндеттері:

1) бөлімшеге жүктелген міндеттерді уақтылы және сапалы орындауға міндетті;

2) жұмыс жоспарын әзірлеуге және бөлімшенің қызметі туралы есепті ақпарат дайындауға;

3) қызметтік және еңбек тәртібін сақтауға міндетті;

4) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға міндетті.

Жетістіктер:

Ересектерге арналған кәсіптік оқытудың өзіндік ерекшеліктері мен ерекшеліктері бар. Мұғалімнің кәсіби қызметінің мәселелерімен айналысатын ғалымдар жасына қарай әр түрлі білім көздеріне қатысты сұраныстың дифференциясы мен мамандануы артып келе жатқанын атап өтті. Бұл білім беру процесінде жетекші рөл ересек адамға, оның өмірлік тәжірибесіне, мотивациясына, сұраныстары мен қажеттіліктеріне жатады. Ересектер педагогикалық әсерлерге таңдамалы түрде жауап береді, олар өздерінің оқу мазмұны мен тәсілдеріне саналы түрде қарайды және бұл үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Ересек адам үшін оқыту негізгі қызмет емес, оны өмірлік және кәсіби мәселелерді шешудің құралы ретінде қарастырады. Демек, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесінде тыңдаушылар жұмысының ерекшелігін ескеру қажет. Тыңдаушыларды оқытуда институттың профессорлық-оқытушылық құрамы қатаң сақтайтын білім беру процесін ұйымдастыру қағидаттары әзірленді: оқытудың контексті; оқыту нәтижелерін өзектендіру; гуманизм қағидаты; демократизм қағидаты; ұтқырлық қағидаты; озық қағидат; ашықтық принципі; білім берудің үздіксіздігі принципі. Бұл біліктілікті арттыру шарттарын анықтауға мүмкіндік берді: ұтқырлық, білімнің ашықтығы, пәнаралық, саралану, жаңа педагогикалық технологияларды қолдану, ауыспалы оқыту үшін жағдай жасау.

Факультет ашылғаннан бері барлық полиция департаменттерінен ішкі істер органдарының 15 мыңнан астам қызметкері өз біліктілігін арттырды. Олардың көпшілігі әкімшілік полиция мен көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері.

Ғылымда

Факультет бастығы Қайнар Ерболат Ержанұлы 40-тан астам ғылыми мақаланың, оның ішінде 20-дан астам ғылыми мақаланың авторы Қазақстан Республикасының Жоғары білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда жарияланған. Ғылымның негізгі бағыты қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұйымдасқан қылмыстың алдын алу, қылмыстық субмәдениетті біріктіру және сотталғандарды радикалдандыру болып табылады. Зерттеу тақырыптары бойынша ҚР Парламенті Мәжілісінен, ҚР заңнама және құқықтық ақпарат институтынан, ҚР Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті жанындағы қылмыстық-атқару жүйесінің өңірлік департаменттерінен, Ресей Федерациясының Федералды жазаларды орындау қызметінен бірқатар енгізу актілерін алды және зерттеу нәтижелерін есепке алу актілерін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотынан алды.

Аға оқытушы-әдіскер Берік Жұмасейітұлы Уаисов 10-нан астам ғылыми мақаланың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Жоғары білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеттері ұсынған басылымдарда 5-тен астам ғылыми мақаланың және  «қашықтықтан оқыту технологиясы» атты 1 оқу-әдістемелік құралы бар.

Оқытушы-әдіскер Динара Какимовна Каратикенова 10-нан астам ғылыми мақаланың, оның ішінде 5-тен астам ғылыми мақаланың авторы Қазақстан Республикасының Жоғары білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеттерінде ұсынылған. «Қашықтықтан оқыту технологиясы» атты 1 оқу-әдістемелік құралы бар.

Әдіскер-оқытушы Жакенов Қасымбек Шаукатұлы 10-нан астам ғылыми мақаланың авторы, оның ішінде 5-тен астамы Қазақстан Республикасының Жоғары білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда жарияланған.

Факультеттің болашағы

Факультет перспективасында басты міндет жоғары жалпы мәдениетті, кәсіби құзыреттілікті, азаматтық жетілуді және жеке тұлғаның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, мемлекет мүдделерін қорғауға дайындықты біріктіретін жоғары білікті қызметкерлерді даярлау болып қала береді. Ол үшін кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау факультетінің перспективалық жоспарында оқу процесінде қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл деңгейін арттыру міндеті қойылған.

Байланыс

Тел: (7132) 98 80 37 (165)

E-mail: e.kainar@mvd.gov.kz