Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИМИДЖДІК ЖҰМЫС