Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Қашықтықтан оқыту тобы

22.12.2022

2019 жылдың 16 қарашасында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен Оқу-әдістемелік орталық жанынан құрылымдық бөлімше – қашықтықтан оқыту тобы құрылды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 мамырдағы №211 бұйрығымен берілген лицензияға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты (ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы АЗИ) қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, “Құқық”, “Құқықтану” мамандықтары бойынша қысқартылған оқу мерзімі бар адамдарды қоспағанда, ішкі істер органдарының жоғары білімі жоқ қызметкерлері мен әскери қызметшілері үшін “6В123 – Қоғамдық қауіпсіздік” даярлау бағыты бойынша “В096 – Құқық қорғау қызметі” білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлар даярлау жүзеге асырылады. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру инновациялық және ақпараттық технологиялардың артықшылықтарын ұсына отырып, білім алушылар үшін мүмкіндіктердің өсуі үшін жағдай жасау”деп жариялайтын МБҰ миссиясына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы АЗИ-де қашықтықтан оқыту технологияларын құру және пайдалану мақсаттары: жұмыстан қол үзбей жоғары білім алуға мүмкіндік беретін оқытудың еңбек қызметінен бөлінбеуі болып табылады. Оқытудың тиімділігін арттыру, оған жаңа принциптерді, әдістерді және техникалық құралдарды қолдану арқылы қол жеткізіледі, оның ішінде интернет арқылы дәстүрлі емес оқу материалдарына қолжетімділік және т. б. Институттың ақпараттық ресурстарының негізгі базасы білім беру порталы болып табылады (АИС Platonus). Білім беру порталы оқыту жүйесін басқарудағы негізгі ақпараттық орталық. ҚОТ келесі функцияларды жүзеге асырады: 1) қашықтықтан оқыту жүйелерінде қолдану үшін оқытушылар дайындаған оқу материалдарын бейімдеуді жүзеге асырады; 2) қашықтықтан оқыту жүйесінде бар білім беру материалдарын пайдаланудың тиімділігі мен әдістемелік деңгейін бақылауды жүзеге асырады; 3) бейнеконференциялар мен дәрістер өткізуге өтінімдер жинайды және қажетті аппараттық және бағдарламалық құралдарды таңдайды; 4) топтық және жеке бейнеконференцияларды дайындаумен және өткізумен айналысады; 5) қашықтықтан білім беру технологиялары тақырыбы бойынша институт сайтына білім алушылар, тыңдаушылар, оқытушылар, талапкерлер үшін материалдар дайындайды; 6) қолда бар білім беру материалдарын цифрлайды және Институттың электрондық ресурстар базасын толықтырады;; 7) Инновациялық білім беру технологиялары мен ресурстарын пайдалану тиімділігін жетілдіреді және арттырады; 8) білім алушылардың, тыңдаушылар мен оқытушылардың қашықтықтан білім беру технологияларын меңгеруі бойынша әдістемелік құралдар мен бейнесабақтар әзірлейді; ; 9) қашықтықтан оқыту жүйесінің бағдарламалық өнімдерімен жұмыс істеу бойынша Оқытушыларды, оның ішінде біліктілікті арттыруды және жаңадан қабылданған білім алушыларды оқытуды жүргізеді; 10) институттың білім беру үдерісінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану тиімділігін талдайды; 11) белгіленген қағидаларға және ОӘО МАБ жұмысының ішкі регламентіне сәйкес ағымдағы құжат айналымын (білім беру және ұйымдастырушылық) жүзеге асырады; білім алушыларды қабылдау бойынша қажетті іс-шараларды жүргізеді; 12) қашықтықтан оқыту жүйесін бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша ұсыныстар қалыптастырады;; 13) институттың білім беру порталының ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз етеді; 14) электрондық тестілеулер мен қашықтықтан кеңестер жүргізу мүмкіндігін береді; ; 15) қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелерін талдау; 16) қашықтықтан оқыту жүйесінде оқытушылар жұмысының тұрақты мониторингін жүзеге асыру. ҚОТ оқытушы-әдіскері болып өзін-өзі тану ғылымының магистрі, полиция лейтенанты Культенова Махаббат Тулегеновна. МБҰ қашықтықтан оқыту технологиялары негізінде оқу процесіне ААЖ Platonus–”Тапсырмалар” модулін енгізу бойынша жұмыс жүргізеді. “Тапсырмалар” модулі әртүрлі бақылау түрлері бойынша білім алушылар үшін тапсырмаларды тағайындау, орындалуын бақылауға арналған. Бұл модуль чат технологиясы (асинхронды және синхронды хабар алмасу) сияқты қашықтықтан оқытудың негізгі элементін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Функционал оқытушыға тексерілген тапсырма бетінде орындалған тапсырма үшін баға қоюға мүмкіндік береді, бұл оқытушының академиялық ағынды және “Бағалар журналы” модулінде білім алушыны іздеу уақытын босатады. Модуль оқытушылар мен студенттерге тапсырманы орындау/тапсырманы тексеру уақытын икемді жоспарлайды. Мәтін, графика, бейне және дыбыстық қатарлар форматындағы файлдарды тіркеу ақпаратты барынша көрнекі және оңай қабылданатын түрде жеткізеді.